Havbruk

 

havbruk ErlendHaarberg
Foto: Erlend Harberg
 Baat anlegg

Norge er en av verdens største eksportører av fisk og sjømat. Laks og andre fiskeslag er den nest største eksportnæringen i Norge, etter olje. Om lag 21.000 personer jobber tilknyttet til laks i Norge.


Årsaken til at Norge er ledende i fiskeoppdrett er: 


  • Vi har de korrekte sjøtemperaturene
  • Vi har dyktige forskere
  • Vi har rent og fint vann med god gjennomstrømming
  • Vi har dyktige folk på alle ledd
  • Vi har verdens beste utstyr for lakseproduksjon


På Norsk Havbrukssenter kan du lære mer om oppdrett og miljøet rundt oppdrettsanleggene. 

Her kan du trykke for å lese mer om laksens liv.