Havbruk

 

havbruk ErlendHaarberg
Foto: Erlend Harberg
 Baat anlegg

Norge er en av verdens største eksportører av fisk og sjømat. Laks og andre fiskeslag er den nest største eksportnæringen i Norge, etter olje. Om lag 21.000 personer jobber tilknyttet til laks i Norge, og vi selger ca. 1,2 millioner tonn eller 12 millioner laksemåltider pr dag. Norge selger laks til over 100 nasjoner i verden. 


Årsaken til at Norge er ledende i fiskeoppdrett er: 


  • Vi har de korrekte sjøtemperaturene
  • Vi har dyktige forskere
  • Vi har rent og fint vann med god gjennomstrømming
  • Vi har dyktige folk på alle ledd
  • Vi har verdens beste utstyr for lakseproduksjon


På Norsk Havbrukssenter kan du lære mer om oppdrett og miljøet rundt oppdrettsanleggene. 

Norsk Havbrukssenter er også sekreteriat for Forum for visningsanleggene i Norge. På hjemmesiden til Forumet kan du lese mer om de andre visningsanleggene i Norge.

Her kan du trykke for å lese mer om laksens liv.