Om Norsk Havbrukssenter

om oss2 Gaute Bruvik
Foto: Gaute Bruvik 
om oss

Havbruk er en av de største eksportnæringene i Norge og utnyttelse av havets ressurser har lange tradisjoner. Kunnskap om havbruk og miljøet i havet er grunnleggende kunnskap i Norge.

Norsk Havbrukssenter AS ble etablert i 2002. Høsten 2008 kom den første fisken ut i merdene på visningsanlegget på lokaliteten Lamholmen, Toft.

Norsk Havbrukssenter er et visningsanlegg med tillatelse til oppdrett av laks. Selskapet er lokaleid og har fokus på kvalitet og kunnskap.

Senteret samarbeider med utdanningsinstitusjoner, og satser hardt på rekruttering av barn og ungdom til havbruksnæringen.

Selve demonstrasjonsanlegget ligger i Toftsundet like sør-vest for Brønnøysund, og alle gjester kan gå tørrskodd ut dit. Med båt har man også tilgang til et fullskala oppdrettsanlegg, bare noen minutter unna. 

Norsk Havbrukssenter driver med mye variert arbeid, både forskningsprosjekter, rekruttering til havbruksyrket, guidet omvisning for turister og andre interesserte,
samt vanlig drift av anlegget.

I 1924 startet den første næringen opp på Toft i form av en butikk og et fiskemottak.

I lokalene til den gamle butikken ligger det i dag utstilling, turistbutikk og kafe.

 

 

 

Norsk havbrukssenter hoppebilde