Prosjekter

Rekruttering

 Jenteleir

En gang i året arrangerer vi jenteleir på havbrukssenteret. Dette gjør vi for at vi ønsker å rekruttere flere jenter til havbruksnæringen

Fra hver skole på Sør- og Ytre-Helgeland er det to jenter fra hver tiende klasse som blir valgt ut til å være med på jenteleiren. Da er det to dager med mange forskjelige aktiviteter som for eksempel besøk på Storskala Oppdrettsanlegg, teori om laks, redningsøvelse, sjøsportsaktiviteter, lusetelling, veieprøve og en rekke andre aktiviteter.

 JL0
1912070 808846005802848 5110003381193062008 n
JL
 

Newton

Vi har utviklet en newtonmodul, og er i gang med å få til et Newton-rom her på Toft.

Et Newton-rom er en arena der man skal praktisere et tverrfaglig undervisningsoppsett (modul) med vekt på realfag, teknologi og design. Målet med dette er å skape interesse for realfag og praktiske fag, og samtidig heve rekrutteringen til slike studier og yrker.

Vår modul heter "Matfisk" og tar for seg produksjonen av laks i sjøfasen. Elevene får være med på praktiske oppgaver og hente inn data og deretter får de bearbeide dataene. I vår modul har vi fokusert mye på biologi, mattematikk og naturfag.

 newton
newtonl
newtonm
 Skole- og barnehage besøk  baRNEHAGE
 Eksamensforberedende kurs  

 

Forskning

 Havforskningsinstituttet

Vi har fått i oppdrag fra Havforskningsinstituttet å ta vannprøver en gang i måneden i 3 til 6 år fremover i tid.

Dette er en del av prosjektet ØKOKYST - Helgeland, som handler om miljøovervåkning på Helgelandskysten.

HAVFORSK
havforske 
 Lukket merd  havbrukssenter
Lukket-merd-pri-1-Af-el-AD1
lukket