ESG og bærekraft

Torghatten Aqua vil aktivt evaluere virksomheters "ytelse" når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for dermed å kunne si noe om virksomhetens antatte finansielle resultater.

Våre prioriteringer:

  • Vi skal være en pådriver for likestilling og mangfold
  • Vi skal være en pådriver for bærekraftig omstilling
  • Vi skal være en pådriver innenfor sunn økonomistyring

Våre mål innenfor bærekraft og omstilling:

  • Kunnskapsformidling som inkluderer vårt fokus på bærekraft
  • Reduserer fotavtrykk og ytre påvirkning
  • Reduserer utslipp gjennom optimalisert logistikk både i produksjons- og distribusjonsleddet
  • Attraktive arbeidsplasser med gode vilkår og meningsfylt arbeid
  • Reiseliv og matproduksjon som setter bærekraft i sentrum
Bærekraft
Hav-2